passport with visa stamp, visa to Belarus

Wiza na Białoruś: Ceny, Dokumenty i Zwiedzanie bez Wizy

Wiza na Białoruś: Ceny, Dokumenty i Zwiedzanie bez Wizy

passport with visa stamp, visa to Belarus

Chcesz jechać na Białoruś, ale nie wiesz, czy potrzebujesz wizy lub nie wiesz, jak uzyskać wizę na Białoruś?

W tym artykule przedstawimy pełną listę krajów, które nie potrzebują wizy do naszego kraju. Powiemy Ci również wszystko o uzyskaniu wizy białoruskiej, jej cenie i wymaganych dokumentach.

System bezwizowy na Białorusi dla obywateli 80 stanów.

Wjazd i wyjazd obywateli 80 stanów jest zwolniony z obowiązku wizowego na okres do 30 dni, jeśli zostanie zrealizowany przez punkt kontrolny na lotnisku w Mińsku.

Aby wjechać do Republiki Białorusi w ruchu bezwizowym przez Mińskie Krajowe Lotnisko, cudzoziemcy muszą mieć:

 • ważny paszport lub dowolny dokument zastępczy do podróży za granicę;
 • pieniądze: za każdy dzień pobytu kwota w walucie obcej lub rubli białoruskich, równowartość nie mniej niż 2 podstawowe jednostki;
 • ubezpieczenie medyczne w kwocie nie mniejszej niż 10000 euro, ważne na Białorusi

Dowiedz się, czy potrzebujesz wizy na Białoruś tutaj.

Są też dwa inne miejsca na Białorusi, gdzie system bezwizowy działa na nieco innych warunkach: GrodnoBrześć.

Dowiedz się więcej o wejściu do Grodna i Kanału Augustowskiego bezwizowego tutaj.

Szczegóły dotyczące wizyty w Brześciu bez wizy można znaleźć tutaj.

Rodzaje wiz wjazdowych na Białoruś

Rodzaje wiz wjazdowych na Białoruś

Republika Białoruś zapewnia następujące rodzaje wiz:

 1. B) tranzyt ważny przez 2 dni;
 2. C) krótkoterminowy z terminem ważności do 90 dni;
 3. D) długoterminowy z ważnością do 1 roku i pobytem do 90 dni.

Wizy wejściowe są podzielone na pojedyncze, podwójne i wielokrotne.

Najbliższą ambasadę Białorusi znajdziesz tutaj.

Ludzie odwiedzają Białoruś w różnych celach. Cel twojej podróży powinien również być wymieniony w wizie.

Jeśli wyjeżdżasz na Białoruś w celach służbowych, zalecamy skontaktowanie się z naszym partnerem prawnym, i dowiedzieć się, w jaki sposób mogą pomóc Ci otworzyć firmę na Białorusi, pomóc w procedurze wizowej i wiele więcej.

Wypełnij formularz kontaktowy tutaj.

Dokumenty do uzyskania wizy na Białoruś

Aby uzyskać wizę wjazdową na Białoruś, cudzoziemiec przekazuje osobą, które wydają wizy wjazdowe Republiki Białoruś, następujące dokumenty:

 1. jeden egzemplarz formularza wniosku wizowego zgodnie z zatwierdzonym formularzem (http://mfa.gov.by/docs/visa/visa_en.html);
 2. jedno zdjęcie (rozmiar 35 x 45 mm, powinno być zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed aplikacją);
 3. dokument do podróży za granicę;
 4. dokumenty wsparcia wizowego;
 5. dodatkowe dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wydaniu wizy wjazdowej (na żądanie urzędnika konsularnego);
 6. ubezpieczenie zdrowotne;
 7. dowód opłaty opłat konsularnych.

Od 1 stycznia 2017 r. Ustalane są następujące stawki opłat konsularnych za wizy:

 • indywidualne – 60 euro (dla wszystkich rodzajów wiz z dowolną liczbą wpisów)
 • grupa (od osoby) – 10 euro.

W odniesieniu do obywateli i mieszkańców o specjalnym statusie na Łotwie, Litwie, w Polsce, Estonii, Japonii i Serbii ustalane są różne stawki opłat konsularnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://mfa.gov.by

Informacje o wizie dla obywateli Polski: http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas/

Share now!